Skip to content

Meetinstruktie NEN 2580

Exacte meetgegevens worden door de consument op de woningmarkt van groot belang geacht.

Ook de kwaliteit van onze database is afhankelijk van de gegevens die wij als NVM-makelaar daaraan toevoegen. Daarom is sinds 2010 het gebruik van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen verplicht voor alle NVM makelaars. 

Feedback and Knowledge Base