Skip to content

Tips voor een goede tekst

Tekst tip

U levert een prettig leesbare tekst aan, zonder opmaak. Niet te lang en te lange zinnen, hooguit een bijzin. Een paragraaf heeft maximaal vier regels.

Feedback and Knowledge Base