Skip to content

Wat is het eigendomsbewijs van mijn huis?

Het eigendomsbewijs is het document dat u bij de notaris hebt getekend, toen u het huis kocht. Ook wel akte van levering genoemd.

(De notaris heeft destijds dit eigendomsbewijs ingeschreven bij het kadaster. Op het uittreksel van het kadaster staat onder welk nummer het is op te vragen.)

Feedback and Knowledge Base